نویسنده = حسین زینلی پور
تعداد مقالات: 1
1. خودکارآمدی عمومی و تحصیلی دانش آموزان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی

دوره 6، شماره 9، تابستان 1388، صفحه 13-28

حسین زینلی پور؛ اقبال زارعی؛ زهره زندی نیا