نویسنده = زهرا نیک منش
تعداد مقالات: 6
1. اثربخشی آموزش گروهی بخشایش بر کیفیت زندگی دانش آموزان دختر

دوره 16، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 211-229

زهرا نیک منش؛ یحیی کاظمی؛ سمیه امرا


2. تأثیرآموزش مهارت‌های زندگی بر ادراک شایستگی وکنترل خشم دانش‌آموزان

دوره 14، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 221-243

زهرا نیک منش؛ یحیی کاظمی؛ زهره زارع نژاد


3. پیش بینی خودتعیین گری مذهبی توسط سبک های دلبستگی

دوره 13، شماره 23، بهار 1395، صفحه 139-158

زهرا نیک منش؛ بهمن کرد تمینی؛ مهدی سرگزی


5. بررسی نقش ساخت و عملکرد خانواده در رفتارهای جنسی نوجوانان

دوره 5، شماره 8، زمستان 1387، صفحه 89-111

زهرا نیک منش؛ زهره خسروی؛ یحیی کاظمی


6. علل و راه حلهای تأخیر در ازدواج جوانان

دوره 3، شماره 5، زمستان 1385، صفحه 77-94

زهرا نیک منش؛ یحیی کاظمی