نویسنده = پرویز پرزور
تعداد مقالات: 2
2. ارتباط ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله با استرس با خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان دختر

دوره 14، شماره 25، بهار 1396، صفحه 89-104

نیلوفر میکائیلی؛ پرویز پرزور؛ فاطمه بازدار؛ رحیمه حاتملو