نویسنده = اسماء ایرانمنش
تعداد مقالات: 1
1. آثار انس با قرآن بر ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر کرمان

دوره 11، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 33-52

اعظم ایرانمنش؛ اسماء ایرانمنش؛ رضا رستمی زاده؛ مسعود باقری