نویسنده = افسانه مرزیه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط بین رضایت دانشجویان و نگرش آن ها به دوره شبانه

دوره 4، شماره 6، بهار 1386، صفحه 103-112

افسانه مرزیه؛ غلامحسین پناهی