نویسنده = مرتضی لطیفیان
تعداد مقالات: 2
1. رابطة هوش عمومی و استدلال اخلاقی: نقش واسطه‎گری ابعاد هویت اخلاقی

دوره 14، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 63-86

محمد رئوف انجم شعاع؛ مسعود حسینچاری؛ مرتضی لطیفیان؛ فرهاد خرمایی