نویسنده = بهرام جوکار
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه ی بین تعالی معنوی و تاب آوری در دانشجویان دانشگاه

دوره 8، شماره 13، تابستان 1390، صفحه 123-142

لادن هاشمی؛ بهرام جوکار


2. رابطه‌ی سبک‌های هویت و شادی در دانشجویان دانشگاه

دوره 7، شماره 11، تابستان 1389، صفحه 87-108

نعیمه کهولت؛ بهرام جوکار