نویسنده = مه سیما پور شهریاری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیزهوش و عادی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 79-98

فاطمه گلستان جهرمی؛ مه سیما پور شهریاری؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید