تعداد مقالات: 307
201. بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی مؤثر بر انتظارات اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: شهر شیراز)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 99-124

محمد تقی ایمان؛ علی رضا اسلام


202. بررسی نوع و عوامل خشونت خانگی علیه زنان در بین قبایل ترکمن استان گلستان

دوره 1، شماره 1، زمستان 1383، صفحه 73-96

عبدالوهاب پورقاز؛ مهوش رقیبی


203. هنجاریابی پرسشنامه ادراکات محیط یادگیری (PES-HS

دوره 9، شماره 16، پاییز 1391، صفحه 112-130

مریم صفایی؛ علی محمدرضایی؛ معصومه خسروی؛ مریم مهدوی غروی؛ طیبه بهرامیان


205. رابطه فراشناخت، اهداف پیشرفت و راهبردهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی

دوره 10، شماره 18، پاییز 1392، صفحه 103-122

فاطمه رسولی خورشیدی*؛ پروین کدیور؛ غلامرضا صرامی؛ زهرا تنها


206. مقایسه میزان تاثیر روش تدریس یادسپاری با روش سنتی(سخنرانی) بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان

دوره 11، شماره 19، بهار 1393، صفحه 115-134

یوسف رسولی؛ مجتبی سلم آبادی؛ غلامحسن پناهی


208. جنسیت، نقش های جنسیتی و اضطراب در دانش آموزان دختر و پسر مدارس دولتی شهرستان زابل

دوره 11، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 117-134

مهناز علی اکبری دهکردی؛ حسنیه شهریاری؛ مریم زارع


209. رابطه باورهای انگیزشی (خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی، اضطراب آزمون) با عملکرد تحصیلی

دوره 12، شماره 21، بهار 1394، صفحه 105-126

عزت اله قدم پور؛ حسن علی ویسکرمی؛ رقیه علائی خرائم


212. پیش‌بینی تعهد سازمانی دبیران مقطع متوسطه دوم زاهدان بر اساس الگوی سلامت سازمانی هوی و فیلدمن

دوره 14، شماره 25، بهار 1396، صفحه 105-122

ناصر ناستی زائی؛ رضا نوروزی کوهدشت؛ علی ثمره میر


213. مقایسة‌ سبک‌های هویت و کیفیت دوستی در دانش‌آموزان دختر و پسر

دوره 14، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 123-144

مهوش رقیبی؛ مهرداد مظاهری؛ مهلا شجاعی؛ امیر کرمی


214. تدوین مدل خوش‌‌بینی دانش‌‌آموزان بر‌اساس باورهای فراشناخت و ادراک شایستگی

دوره 14، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 137-160

محمد حسین سربی؛ لیلا بقائی پور؛ محمد جمال نصیری زاده؛ سمیه کهدویی


216. رابطه هوش فرهنگی و تفکر انتقادی با یادگیری خودراهبر دانشجویان

دوره 14، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 127-148

بهنوش شهرکی نیا؛ عبدالوهاب پورقاز؛ حسین جناآبادی


218. بررسی رابطۀ بیش‌‌فعالی با میزان حافظه و اختلال دیکته‌‌نویسی دانش‌‌آموزان پسر ابتدایی شهر زاهدان

دوره 15، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 145-170

مهدی زیرک؛ غلامرضا ثناگوی محرر؛ علی اکبر عجم؛ ملیحه غریبی


219. استلزامات تربیتی مؤلفه‌‌‌‌های زیبایی‌‌شناسی جان دیویی در نظام آموزش از دور ایران

دوره 15، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 135-184

محمدرضا سرمدی؛ زهره اسمعیلی؛ مهران فرج اللهی؛ سید صاحب موسوی


220. مدل علایق شغلی دانش‌آموزان: نقش هوش تحلیلی و موفقیت در درس‌های خاص

دوره 16، شماره 33، بهار 1398، صفحه 117-136

پریناز کریم زاد حق؛ علی زینالی


221. بررسی نقش واسطه ای کیفیت زندگی خانوادگی در رابطه بین استرس والدگری و مشکلات رفتاری فرزندان

دوره 16، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 131-154

محمدسجاد صیدی؛ خدیجه رضایی؛ ستاره حسینی شورابه


224. اثر بخشی آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان بر خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم

دوره 17، شماره 37، بهار 1399، صفحه 104-127

اسماعیل اسلامی؛ عذرا غفاری؛ توکل موسی زاده؛ تورج هاشمی؛ اسکندر فتحی آذر


225. تأثیر میزان سواد و آگاهی بر نگرش تربیتی مادران دربارة تربیت اجتماعی نوجوانان شهر تهران

دوره 9، شماره 15، تابستان 1391، صفحه 126-142

محسن طالب زاده نوبریان؛ اکرم کاظمی؛ سید حسین موسوی