تعداد مقالات: 307
130. پیش بینی شادکامی بر اساس ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با واسطه گری تاب آوری در دانش آموزان

دوره 12، شماره 21، بهار 1394، صفحه 63-82

فرهاد خرمائی؛ عباس اکبری؛ مصطفی صدری؛ حسین نیرومند


131. رابطه فرسودگی تحصیلی با سلامت روان وهوش معنوی

دوره 11، شماره 19، بهار 1393، صفحه 61-90

محمد رضا تمنائی فر؛ فریبرز صدیق ارفعی؛ زهرا سادات اخوان حجازی


132. جایگاه پرورش خلاقیت در برنامه درسی قصد شده آموزش و پرورش دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران: هست ها و باید ها

دوره 12، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 71-94

احمد رجبی باغدار؛ بهروز مهرام؛ حسین کارشکی؛ مرتضی کرمی


134. تدوین ابزار سنجش درک مفهومی علوم پایه هشتم و تعیین رابطه آن با عملکرد تحصیلی درس علوم تجربی

دوره 13، شماره 24، پاییز 1395، صفحه 53-68

سید عبدالوهاب سماوی؛ علی اکبر شیخی فینی؛ نیلوفر فرج پور؛ موسی جاودان


135. بررسی روابط ساختاری امید، خودکارآمدی تحصیلی و ادراک از جوّ کلاس با انگیزش تحصیلی

دوره 14، شماره 25، بهار 1396، صفحه 57-88

فرزانه میکائیلی منیع؛ سوسن مهدوی فر؛ علی عیسی زادگان؛ سعید مهنا


136. بررسی پایایی و روایی مقیاس تعارضِ کار- خانواده- تحصیل در دانشجویان

دوره 14، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 85-102

غلامرضا رجبی؛ ندا سیاح طرف زاده؛ منوچهر تقی پور


138. ارائة مدل علّی پیش‌بینی باورهای انگیزشی بر‌اساس توانایی‌های فراشناختی با واسطه‌گری خودکارآمدی

دوره 14، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 87-114

فرشته باعزت؛ عباس اکبری؛ رؤیا عباسی اصل؛ مهین مهدویه


140. تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر اضطراب دانشجویان روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

دوره 15، شماره 29، بهار 1397، صفحه 97-124

تکتم سادات جعفر طباطبایی؛ حسن احدی؛ هادی بهرامی؛ احمد خامسان


141. رابطۀ یادگیری خودنظم‌‌‌ده و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اشکذر

دوره 15، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 81-106

رحیم بدری گرگی؛ سینا شفیعی سورک


142. طراحی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ عوامل مؤثر برکاربرد یادگیری الکترونیک در دورۀ ابتدایی شهرستان کرج

دوره 15، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 89-110

محمد جواهری دانشمند؛ اقبال زارعی؛ علی‌اکبر شیخی فینی


143. پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس افسردگی و هیجان خواهی در دختران دانش‌آموز

دوره 15، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 93-116

آلمارا داراسیان سلماسی؛ سیمین دخت رضاخانی


145. سنجش مقیاس پنج مؤلفه‌ای اشتیاق دانش‌آموز در مدرسه

دوره 16، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 77-92

فاطمه رسولی خورشیدی؛ محمد عرب عامری؛ معصومه بهرامی


146. نقش ویژگی‌های معماری محیط و دل‌بستگی به مکان تحصیل در پیش‌بینی سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان

دوره 16، شماره 35، پاییز 1398، صفحه 83-106

حجت الله رشیدکلویر؛ محمدعلی قاسمی نژاد؛ سجاد بشرپور؛ عالیه عبدی؛ سارا میرجعفرزاده


147. مقایسه نگرش به خشونت، همدلی و رشد اخلاقی در کاربران نوجوان انواع بازی‌های رایانه‌ای

دوره 17، شماره 37، بهار 1399، صفحه 181-198

منصوره نیکوگفتار؛ رضا شباهنگ


150. ویژگی روانسنجی پرسشنامه مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش اموزانmslss

دوره 8، شماره 14، زمستان 1390، صفحه 81-100

مهرداد مظاهری؛ مرضیه مهاجر بادکوبه