تعداد مقالات: 307
276. تأثیرآموزش مهارت های مطلوب بر پرخاشگری و خودکارآمدی در تعامل با همسالان در بین دانش آموزان دارای رفتارهای پرخاشگرانه

دوره 14، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 169-206

عاطفه علامه؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علی رضا حاجی یخچالی؛ مهناز محرابی زاده هنرمند


277. ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هیجان کلاسی

دوره 15، شماره 29، بهار 1397، صفحه 209-236

احمد قدسی؛ سیاوش طالع پسند؛ محمدعلی محمدی فر؛ علی محمد رضایی


278. پیش‌‌بینی پیوند با مدرسۀ دانش‌‌آموزان براساس حمایت تحصیلی و خودپندارۀ تحصیلی

دوره 15، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 187-206

علی شیخ الاسلامی؛ غفار کریمیان پور؛ یسری محمدی


280. اثر بخشی آموزش شناختی – رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان

دوره 15، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 203-222

محمدعلی محمدی فر؛ لیلا یاسمنی؛ محمود نجفی


281. اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر افزایش سازگاری اجتماعی و راهبردهای خودتنظیمی کودکان طلاق

دوره 16، شماره 33، بهار 1398، صفحه 157-170

عابد مهدوی؛ علیرضا گلستانی؛ مریم آقائی؛ گیتی همتی راد؛ منصوره حاج حسینی؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ شهربانو سپهر یگانه؛ فاطمه سادات قربانی نیا


284. رابطه خودکارآمدی خلاقانه وسبک یادگیری شناختی با انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمان

دوره 16، شماره 36، زمستان 1398، صفحه 169-188

ماندانا سادات نظامی؛ ویدا سادات رضوی نعمت اللهی؛ امان الله سلطانی؛ زهرا زین الدینی میمند


287. ارتباط الگوهای فرزند پروری والدین و ترتیب تولد با اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان آمل

دوره 11، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 197-216

شبنم وازپور؛ معصومه اسمعیلی؛ صادق حسن نیا؛ یوسف اعظمی


288. تأثیر آموزش چرتکه بر خلّاقیّت و خودکارآمدی دانش‌آموزان دورة ابتدایی

دوره 14، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 199-224

بهاره عزیزی نژاد؛ حسین جناآبادی


291. نقش واسطه گری سازگاری اجتماعی در بین الگوهای خانواده و سلامت روان نوجوانان

دوره 15، شماره 29، بهار 1397، صفحه 237-256

فرحناز نمازی؛ نادره سهرابی شگفتی


292. نقش خوش‌بینی‎تحصیلی، باورهای فراشناختی، تنظیم شناختی هیجان در پیش‎بینی خودناتوان‎سازی تحصیلی

دوره 15، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 207-240

عزت اله قدم پور؛ مهدی یوسف وند؛ هومن رجبی


293. رابطۀ منبع کنترل با تجربۀ غرقگی و توانمندسازی روان‌‌شناختی معلمان

دوره 15، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 217-242

آصفه محسنیان؛ سید رضا بلاغت؛ ذبیح الله الهی


294. بررسی تأثیر رویکرد تلفیق برنامه درسی، بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه چهارم شهرستان خاش

دوره 16، شماره 33، بهار 1398، صفحه 171-198

طاهره هاشم نژاد؛ مسعود خنجرخانی؛ علیرضا حیدرزادگان


295. اثربخشی آموزش گروهی بخشایش بر کیفیت زندگی دانش آموزان دختر

دوره 16، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 211-229

زهرا نیک منش؛ یحیی کاظمی؛ سمیه امرا


296. اثربخشی بازی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کلاس اول ابتدائی در درس فارسی

دوره 16، شماره 35، پاییز 1398، صفحه 211-242

خلیل غفاری؛ حسین داوودی؛ حسن حیدری؛ بهمن یاسبلاغی شراهی؛ فاطمه محمدی


297. اثربخشی آموزش مولفه های هوش موفق برانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر

دوره 16، شماره 36، زمستان 1398، صفحه 189-203

بهروز هاشمی؛ احمد غضنفری؛ طیبه شریفی؛ رضا احمدی


300. روایی، پایایی و ساختار عاملی مقیاس شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی شهر اهواز

دوره 10، شماره 18، پاییز 1392، صفحه 181-200

ذکرالله مروتی؛ حکیمه بهرامیان؛ غلامحسین مکتبی