تعداد مقالات: 307
227. بررسی پایایی و روایی مقیاس اضطراب هستی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه استان ایلام

دوره 8، شماره 13، تابستان 1390، صفحه 143-166

حیدر علی هومن؛ نور محمد رضایی؛ علی محمدرضایی؛ منصوره شهریاراحمدی؛ مسعود براتیان اول


228. رابطه بین شخصیت والدین و طرد و پذیرش کودکان توسط آنها

دوره 7، شماره 12، بهار 1389، صفحه 131-144

فریبا یزدخواستی؛ سحر قاسمی


231. رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی با رهبری

دوره 6، شماره 9، تابستان 1388، صفحه 113-126

علی یزدخواستی


232. بررسی رابطه ی هوش هیجانی با خلاقیت دانشجویان

دوره 5، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 99-112

اعظم مقدم؛ اکرم نیک بخت؛ شقایق نیک نشان؛ سید علی سیادت


233. بررسی ارتباط بین رضایت دانشجویان و نگرش آن ها به دوره شبانه

دوره 4، شماره 6، بهار 1386، صفحه 103-112

افسانه مرزیه؛ غلامحسین پناهی


234. مقایسه هوش بهر غیر کلامی کودکان شنوا و ناشنوا

دوره 3، شماره 5، زمستان 1385، صفحه 95-108

احمد یارمحمدیان


235. موانع ازدواج دختران

دوره 3، شماره 4، بهار 1385، صفحه 91-108

ناصر ناستی زائی


238. ساخت و اعتبار یابی مقیاس اندازه گیری الگوی سخت تربیتی والدین

دوره 1، شماره 1، زمستان 1383، صفحه 97-116

یوسف پیرموردی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ یوسفعلی عطاری


239. پیش‌بینی خلاقیت دانش‌آموزان با توجه به متغیرهای حمایت خودمختاری ادراک شده، ساختار ادراک شده و جنسیت

دوره 9، شماره 16، پاییز 1391، صفحه 132-148

افسانه مرزیه؛ جواد اژه ای؛ الهه حجازی؛ سید محمود قاضی طباطبایی


240. رابطه باورهای ضمنی هوشی با تعلل‌ورزی دانشجویان و نقش میانجی خودتنظیمی‌ یادگیری

دوره 10، شماره 17، بهار 1392، صفحه 127-145

آیت اله فتحی؛ رحیم بدری گرگری؛ منصور بیرامی


242. پیش‌بینی پرخاشگری براساس الگوهای ارتباطی خانواده با واسطه‌گری رضایت از زندگی

دوره 10، شماره 18، پاییز 1392، صفحه 123-142

راضیه شیخ الاسلامی؛ معصومه عمرانیان


243. پیش بینی ابعاد بهزیستی روان شناختی دانشجویان بر اساس ابعاد سبک دلبستگی و عزت نفس

دوره 11، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 135-174

مرتضی مرادی*؛ مسعود حسین چاری؛ عباسعلی سلیمانی خشاب؛ محمدحسین دهقانی زاده


244. فرسودگی تحصیلی در دانشجویان: نقش پیش بینی کننده های کمال گرایی و هدف گزینی

دوره 12، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 133-156

مهدیه قافله باشی؛ سیده فاطمه موسوی؛ فاطمه گلشنی


246. پیش بینی خودتعیین گری مذهبی توسط سبک های دلبستگی

دوره 13، شماره 23، بهار 1395، صفحه 139-158

زهرا نیک منش؛ بهمن کرد تمینی؛ مهدی سرگزی


248. رابطه ی ساختار کلاس و سازگاری دانشجویان با دانشگاه: نقش واسطه ای فرسودگی تحصیلی

دوره 14، شماره 25، بهار 1396، صفحه 123-152

سهیلا نوشادی؛ راضیه شیخ الاسلامی


249. بررسی نقش نیاز به شناخت در تحمل ابهام دانشجویان رشته های تحصیلی مختلف

دوره 14، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 145-166

فریده سادات حسینی؛ سید بهمن دشتی نژاد


250. تأثیر آموزش تئوری انتخاب بر راهبردهای شناختی یادگیری دانشجویان

دوره 14، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 161-180

سوسن علیزاده فرد؛ رضا مهپویا